Meniu Închide

SPONSORIZAREA - OPORTUNITĂȚI ȘI BENEFICII

Oportunități de sponsorizare AIKO – Club Sportiv salută cererile potențialilor sponsori care doresc să ne susțină evenimentele, echipele selectate la Campionatele internaționale mondiale și europene și organizația în ansamblu. Există diferite moduri în care sponsorii ne pot sprijini într-o manieră reciproc avantajoasă.

Oportunități de sponsorizare a evenimentelor viitoare!

Pentru mai multe informații despre oportunitățile de sponsorizare cu AIKO – Club Sportiv, vă rugăm să contactați:

Beneficiile sponsorizării sunt nenumărate . Dintre acestea amintim următoarele:
– Îmbunătățirea imaginii Companiei dvs., prestigiului și a credibilității prin sponsorizarea unor
activități/domenii pe care le considerați compatibile cu obiectivele dvs.;
– Promovarea Companiei dvs. pe piețe noi la nivel local/național;
– Responsabilitate socială și implicarea Companiei în educație, cultură, acțiuni umanitare, etc.;
– Redirecționarea unor resurse financiare sau materiale disponibile la nivelul Companiei dvs. pentru susținerea
unor cauze pe care le considerați de interes;
– Asocierea numelui Companiei dvs. cu programe sociale, culturale, educaționale etc.;
– Un mod eficient de face cunoscut numele Companiei, nefiind nevoie de o alocare suplimentară de resurse
umane și timp.

Potrivit Prevederilor Codului Fiscal, cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile la calculul impozitului pe
profit.
Cu toate acestea, Compania poate scădea din impozitul pe profit datorat sumele reprezentând sponsorizările
acordate, în cazul în care următoarele condiții sunt cumulativ îndeplinite:
– Sponsorizările sunt efectuate potrivit prevederilor Legii 32/1994 privind sponsorizarea;
– Cheltuielile cu sponsorizarea sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri a Companiei;
– Cheltuielile cu sponsorizarea nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat de Companie.
Așadar, în cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, Compania plătește către bugetul de stat impozitul
pe profit mai puțîn suma reprezentând contravaloarea sponsorizării (prin deducerea acesteia din suma datorată
cu titlul de impozit pe profit).

Din punct de vedere TVA, nu se colectează TVA pentru bunurile/serviciile acordate în mod gratuit în cadrul
acțiunilor de sponsorizare, dacă valoarea totală a acestora într-un an calendaristic se încadrează în limita a 3 la
mie (o,3%) din cifra de afaceri a Companiei.
Nici Codul Fiscal și nici Legea privind Sponsorizarea nu menționează o anumită suma în limita căreia pot fi făcute
sponsorizările.
Legislația fiscală limitează numai valoarea creditului fiscal
– adică a sumei ce se poate fi dedusă din valoarea impozitului pe profit datorat către bugetul statului
– de care pot beneficia companiile ce efectuează sponsorizări.

Încheierea unui contract de Sponsorizare în formă scrisă
Activitățile sponsorizate pot fi în domeniile: Cultural, Artistic, Educativ, Umanitar, Filantropic,
Sportiv etc.
Beneficiarii pot fi persoanele fizice sau orice persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară
activitate în domeniile menționate mai sus. De asemenea, pot fi sponsorizate și emisiuni ori
programe de televiziune, cărți și publicații.
Sponsorizărilerile pot fi acordate în bani și/sau în natură (de ex. produsele /serviciile
Companiei).
Sponsorizarea poate fi adusă la cunoștință publicului prin promovarea numelui, a mărcii sau a
imaginii Companiei de către beneficiarul sponsorizării sau de către Companie.

Contractul de sponsorizare este un acord încheiat un sponsor și un beneficiar, având scopul de a-l sprijini pe acesta în activitățile desfășurate prin sume de bani sau în natură prin diverse produse sau servicii. Beneficiarul poate fi o persoana fizică sau o persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară o activitate în domenii precum activități sportive, culturale, artistice, educative, umanitare etc. Acest contract trebuie încheiat în formă scrisă și poate fi adus la cunoștința publicului prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii companiei de către beneficiarul sponsorizării sau de către sponsor.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, cheltuielile cu sponsorizările sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Cu toate acestea, Compania poate scădea din impozitul pe profit datorat sumele reprezentând sponsorizările acordate, în cazul în care următoarele condiții sunt cumulativ îndeplinite:

Sponsorizările sunt efectuate potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri a Companiei;

Cheltuielile cu sponsorizarea nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat de Companie.

Așadar, în cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, compania plătește către bugetul de stat impozitul pe profit minus suma care reprezintă contravaloarea sponsorizarii (prin deducerea acesteia din suma datorată cu titlul de impozit pe profit).

În ceea ce privește taxa pe valoare adaugată, nu se colectează TVA pentru bunurile/serviciile acordate în mod gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare, dacă valoarea totală a acestora într-un an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie (o,3%) din cifra de afaceri a Companiei.

Nici Codul Fiscal si nici Legea privind Sponsorizarea nu menționează o anumită sumă în limita căreia pot fi făcute sponsorizările iar legislația fiscală limitează numai valoarea creditului fiscal – adica a sumei ce se poate fi dedusă din valoarea impozitului pe profit datorat către bugetul statului – de care pot beneficia companiile ce efectueaza sponsorizări.

COMENTEAZĂ LA ACEST ARTICOL
Sari la conținut